Get Adobe Flash player

Utbildning

Kunskap skapar insikt som medför att era medarbetare tar nödvändiga steg för att tillsammans utveckla företaget.

Jag genomför och hjälper till att skräddarsy utbildningar efter era behov. Genom mina samarbetspartners får ni tillgång till ett kluster av kompetenser som gärna medverkar i kunskapshöjande aktiviteter.

Teambuilding – arbeta tillsammans

Att företag behöver stanna till och rikta om organisationen mot nya eller andra mål är idag en självklarhet. Då kan det vara bra att ta in pedagoger, kursledare osv som hjälper till med detta. Ett steg är att skapa teamet.

Jag samarbetar med teambuilding-specialister som har en lång erfarenhet av att vidareutveckla teamet och team-arbetet.

Specialutbildningar