Get Adobe Flash player

Projekt – jag leder och deltar

Behov av förändring finns i alla verksamheter. Min erfarenhet att genomföra och delta i olika förändringsprocesser är lång och kunskapsområdet stort. Jag har bland annat deltagit i produktutvecklingsprocesser med inköpare och ledningsdrivna förändringsprocesser främst med fokus på miljö och hållbarhet.

Om ni söker erfarenhet av någon som kan leda och driva på projekt och medverka i projektgrupp  och bidra med erfarenheter så har ni hittat rätt. Det kan handla om allt från produktutvecklingsprojekt, ledningsutveckling eller medarbetarutveckling.

Här vänder jag mig till företag, kommuner och landsting, föreningar och myndigheter som vill ha stöd i en förändringsprocess.