Get Adobe Flash player

Hyr en Miljöchef

Hållbarhetschef saknas – Hyr en!

Det kan vara en stor utmaning för företag kan vara att ta reda på vilka steg man ska ta för att verksamheten ska bli en del av en hållbar utveckling. Det kan behövas ha en god samtalspartner för att kunna starta upp. Ett steg kan vara att temporärt tillsätta en hållbarhetsfunktion som stöttar företagsledningen eller deltagare i företagsledningen med att ta fram förslag till planer och beslutsunderlag.

Genom att jag haft flera roller på olika nivåer i stora och små företag inom dagligvaruhandeln kan jag vara den resurs som just ditt företag behöver för att få fram mål och förslag till hur hållbarhetsarbetet kan organiseras.

Jag vänder mig i första hand till mindre och medelstora företag som har ett behov att få igång en intern process för att ta steg mot en hållbar verksamhet. Funktionen kan skräddarsys och tidsmässigt kan det gälla allt från några dagar i månaden till en större tidsbestämd projektanställning helt utifrån företagets egen ambitionsnivå och passande ekonomiska ramar.