Get Adobe Flash player

Fiske

Jag erbjuder stor kunskap för framtagning av fiskestrategier utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom dagligvaruhandeln. Den erfarenheten kan företag som hanterar produkter från hav och vattenbruk använda sig av för att identifiera vilka strategier som är viktiga att ta hänsyn till.

Jag samarbetar med kompetenta personer för att gynna utvecklingen av ett hållbart fiske.