Get Adobe Flash player

Rådgivning

Rådgivning – gör inte goda råd dyra

Det kan vara svårt att ta beslut då mycket står på spel, och det resulterar ofta i att företag väntar med beslut om miljö, hälsa och etiska frågor som har beröring med företaget. Man riskerar då att hamna efter på marknaden – det kan bli extra kostsamt.

Genom mig får du stöd i era beslut. Det kan gälla frågor som i ett första läge kan uppfattas som små och banala, men där agerandet eller avsaknad av att agera kan få katastrofala följder för varumärket.

Min kompetens vilar på tidigare uppdrag i ledande befattningar och ledningsgrupper, främst inom dagligvaruhandeln.

Jag vänder mig till små, medelstora och stora företag främst inom handel men även andra företag/föreningar/forskning som vill utveckla miljöarbetet och hållbarhetsstrategier på marknaden.