Get Adobe Flash player

Om Mikael

 

 

Min karriär inom dagligvaruhandeln är den mera traditionella sorten som handlar om att lära sig yrket utifrån praktiska erfarenheter. Jag startade med att jobba på Konsum bakom delikatessdisken, sedan olika varugruppsansvar för att slutligen bli Butikschef.

Jag rekryterades därefter in centralt att jobba med framtagandet av ett kedjekoncept för stadsnära servicehandel samt sjösätta en organisation för att driva denna kedja som i starten bestod av 108 butiker och låg i Stockholm med omnejd där jag fick ansvar för flera operativa delar.

Jag erbjöds möjligheten att starta arbetet som syftade till att ”göra ekologiska livsmedel tillgängligt för alla”. Det var uppdraget som konsumentkooperationen fått av sina medlemmar, som bl.a. resulterade i utvecklingen av ekologiska produkter, etikfrågor och miljövarumärket Änglamark.

Efter det att jag blev hållbarhets- och miljöchef på Coop och KF ingick ansvaret för att ta fram miljöanalyser och strategier med handlingsplaner och målsättningar som skulle minska Coops totala miljöpåverkan, en s.k. hållbarhetsdriven affärsutveckling. Det var en stor utmaning för organisationen i en tid där dagligvaruhandeln i landet genomförde de största strukturella förändringarna någonsin, ett arbete som ännu inte är helt klart.

Jag var med och utvecklade marknaden för ekologiska och rättvisemärkta varor. Detta skedde bland annat genom direkta kontakter med producenter och livsmedelsföretag som ville börja producera ekologiskt.

Idag driver jag företaget Mikrob Consulting som arbetar med rådgivning och handel med livsmedel. Välkommen att kontakta mig för mer information!