Get Adobe Flash player

Jägarexamen – Jaktkurs special

Det finns flera sätt att umgås med naturen, ett sätt är genom jakten. Sedan 2005 så ska de som bär vapen och ska avlossa skott vara utbildad och ha jägarexamen.

Naturvårdsverket har genom jägarorganisationerna arbetat fram vilka moment som ska klaras av innan man kan börja jaga. Detta innebär studier med hjälp av kurslitteratur, teoretiska och praktiska prov.

Jag erbjuder en möjlighet att sammanfatta utbildningen i en koncentrerad form under trevliga men praktiskt inriktade utbildningsblock, som avslutas med en gemensam jakt.

Vi planerar en kurs under våren 2017. Hör av dig för mer information.